Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 20 oktober 2014

Sergej Sjojgu har testat båten ”Raptor”

17 okt. 2014
Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu testade personligen, på fredagen den 17 oktober, fartegenskaper och manöverduglighet samt radioutrustning på patrullbåten ”Raptor”, avsedd för Rysslands sjöstridskrafter. Han åkte ombord från kajen vid tillverkningsvarvet ”Pella” till nybyggnadsvarvet ”Sredne-Nevskij sudostroitelnyj zavod”.
Den snabbgående patrullbåten ur projekt 03160 ”Raptor” kan lösa ett brett spektra av uppgifter inom marinen. Det är tänkt att ”Raptor” skall användas för patrullering, landsättning samt sök- och räddningsarbeten. Båten kan efter behov transportera mer än 20 man med utrustning, bevakning samt jaga ifatt och anhålla flytetyg.
Båtar ur detta projekt kan användas i kustnära zoner, sund och flodmynningar. Utrustningen ombord medger lösning av uppgifter under dygnets alla timmar på avstånd upp till 100 nautiska mil från basen. En av ”Raptors” egenskaper är dess möjligheter att gå på alla kurser vid vågor upp till 5 enheter inklusive, i 20 knop vid våghöjder om 4,5 meter, och i 28 knop vid våghöjd om 2,5 meter.
Till dags dator har ”Pella” byggt två ”Raptor”, vilka förbereds för leverans till Rysslands sjöstridskrafter. Innan årets slut skall ytterligare båtar har byggts. Totalt till årsslutet 2015 skall 12 båtar vara byggda. Tidigare har meddelats, att ”Pella” skrivit kontrakt med försvarsministeriet om leverans av åtta båtar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar