Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 3 januari 2017

3/1 Experter utvärderat potential av ett ”undervattens-internet”

Djupdyksapparaten Projekt 18271 ”Bester-1”
Nyligen skrev ”Izvestija” att NII ”Sjtil” (koncern ”Okeanpribor”) skapat ett system för trådlöst undervattens (UV)-samband för att överföra info. UV-internet kan koppla samman ubåtar, djupdykande apparater och dykare. Flotprom har bett olika specialister på UV-samband att kommentera nyheten om ”Okeanpribor”.
I huvudsak används utrustning med hydroakustiska sändningskanaler av information. Modem ”Dialog” medger samband med såväl en, som med flera adressater. Modemet modulerar vid sändning om digitala data till hydroakustiska signaler, vilka vid mottagning omvandlas till den ursprungliga informationen. Enligt uppgifter från utvecklaren kan ”Dialog” sända upp till 35 km, och ned till ett djup av 6 km. Sändningshastigheten av data är 68 Kbit/sek. Dessa nya modem finns redan på ”frigående” djupdykande apparaterna ”Rus”, ”Konsul”, ”Bester”, samt även på förarlösa ”Klavesin”.

Enligt Vladimir Jankov, pensionerad konteramiral, tidigare chef för Oninsk utbildningscentrum för ubåtsfolk, verkar utsikterna för militär användning av modem ”Dialog” inte vara entydigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar