Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 20 april 2016

20/4 National Interest jämför ryska smygbombflygplanet PAK DA, med det amerikanska

[image]


Ryssland rör sig framåt mot ett nytt framtida flygkomplex inom fjärrflyget (PAK DA), trots
vissa svårigheter till följd av det låga oljepriset, skriver National Interest (NI).

Tidningens korrespondent Dave Madzjumdar konstaterar, att även om programmet för att
skapa bombflygplanet nu skjutits fram, för att koncentrera sig på arbetet med en ny version av
den berömda ”Vita Svanen” – Tu-160M2, tänker inte Moskva avbryta programmet.

PAK DA, som företaget Tupolev arbetar med, skall bli en underljudsflygplan, byggt enligt
principen ”flygande vinge”. Enligt experter, kommer det att likna det tunga amerikanska.
bombflygplanet Norton B-2 ”Spirit”. Madzjumdar anser också, att det finns likheter med B-3,
det strategiska bombflygplanet ur en ny generation, som nu utvecklas av US Air Force.

NI:s korrespondent pekar framför allt på det faktum, att konstruktionen på den ”flygande
vingen” är praktiskt taget osynlig för lågfrekvent radar.

Enligt experter blir stealth/smygfunktionen kvalitetsskiljande på den ryska bombaren. Exakta
uppgifter har i västerländska specialister, men Madzjumdar anser, att flygplanet kommer att
utrustas med kryssningsmissiler med lång räckvidd, och precisionsvapen, och, möjligen,
hypersnabba robotar.

I januari 2016 meddelade vid en presskonferens befälhavaren för Rysslands Luft- och
rymdstyrkor (VKS) generalöverste Viktor Bondarev, att arbetet med PAK DA pågår med god
fart, och en prototyp kan vara i luften tidigare än planerat datum – år 2021.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar