Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 29 juni 2017

29/6 Icke färdigbyggda fregatter 11356 säljs inte till Indien

Fregatt ”Admiral Makarov”.

Den andra trojkan av fregatter ur projekt 11356 – ”Admiral Istomin”, ”Admiral Butakov” och ”Admiral Kornilov” – färdigbyggs för Rysslands sjöstridskrafter tillkännagav vice marinchef tillika chef för beväpning inom Rysslands marin viceamiral Viktor Bursuk, 29 juli, under den pågående Militära marinmässan i Sankt Petersburg.
Han säger, att det nu inte längre är tal om att sälja de icke färdigbyggda fregatterna till Indien. Igår uttalade chefen för OSK Aleksej Rachmanov, att byggnationen av fartyg ur projekt 11356 fortsätter, men förtydligade inte, om det blir en ny serie eller om OSK avslutar fregatterna ”Admiral Istomin”, ”Admiral Butakov” och ”Admiral Kornilov”.
Det bör påpekas, att beslutet om att bygga den andra serien av fregatter ur projekt 11356 för Rysslands flotta togs efter det, att NPO ”Saturn” i Rybinsk tillkännagivit om signifikanta framgångar att utveckla en egen gasturbinmotor för fartygen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar