Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 29 juni 2017

29/6 Nya fregatter på basen av projekt 22350 får deplacement om 8000 ton

Fregatt ur projekt 22350 ”Admiral Kasatonov”.

Ledningen för Rysslands sjöstridskrafter planerar byggnation av en serie förbättrade fregatter enligt projekt 22350M med ett deplacement om cirka 8000 ton. Detta meddelade på torsdagen, 29 juli, vice befälhavaren för Rysslands marin, viceamiral Viktor Bursuk vid den Internationella marinmässan i Petersburg.
”Det blir ett oceangående fartyg. Vad gäller deplacement och beväpning kan man kalla det för något mellan en fregatt och en jagare”, - förklarade Viktor Bursuk”.
Han säger vidare, att idag bedömer ledningen för Flottan att det behövs cirka tio fartyg av denna typ.
På tal om vem som skall bygga dessa fartyg, föreslog Viktor Bursuk att det troligen kommer att delas: en del byggs i Fjärran Östern, den andra delen i Nord-Västra regionen. Han uteslöt inte att varvet ”Jantar” kan komma på tal.
Amiral Viktor Tjirkov pratade om projekt 22350M i december 2014, då han innehade posten som befälhavare för Rysslands sjöstridskrafter. Då bedömde han, att Flottan skulle behöva minst 15 fregatter av bas- och den moderniserade versionen.
Fregattserien av basprojektet 22350 har under tio års tid byggts vid ”Norra varvet” (Severnaja verf) i Petersburg. Det första fartyget ”Admiral Gorsjkov” kölsträcktes redan år 2006. Dess leverans till Flottan har skjutits fram vid ett flertal tillfällen, enligt de senaste uppgifter kommer hon att överföras till Flottan i slutet av 2017. Andra och tredje fartygen – ”Admiral Kasatonov” och ”Admiral Golovko” – tillförs Flottan under 2018 respektive 2019. Det finns inga planer på ytterligare någon serie ur detta fartygsprojekt.
Jämfört med basversionen (fullt deplacement – 5400 ton) är den moderniserade fregatten 22350M cirka 2500 ton tyngre. Några andra uppgifter om projektet har ännu ej yppats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar