Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

söndag 2 juli 2017

2/7 ”Okeanpribor” visat sonarsystem vid MVMS-2017

MGK-335EM-5

Vid Internationella militär-marina salongen (MVMS) visade ”Okeanpribor” MGK-335EM-5, ett hydroakustiskt system för små och mellanstora ytfartyg. Enligt en företrädare för företaget, är systemet utvecklat för Rysslands försvarsministerium, har bänktestats, men ännu inte börjat levereras till militären.
Systemet består av två sektioner: med skrovfasta och sänkbara antenner. Några dylika utvecklingar finns inte i Ryssland”, - berättade för FlotProm en företrädare för koncernen, insatt in utvecklingen.

Sonarsystemet MGK-335EM-5 är avsett att upptäcka, bestämma koordinater och automatiskt följa ubåtar i läge ”Hydrolokalisering” (ry. gidrolokatsija); upptäcka och följa torpeder i läge ”ljudpejling” (ry. sjumopelengovanie); upptäcka hydroakustiska signaler och klassificera upptäckta mål.
Företaget tillade, att systemet kan kontrollera nivån av akustiska störningar på systemet, skicka målutvisningsuppgifter i vapensystemen och diagnosticera tekniska felaktigheter i utrustningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar