Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 26 december 2014

26/12 Rysslands nya militärdoktrin godkänd

I den nya militärdoktrinen finns utvecklingen av säkerhet och strategi för ryska federationen fram till år 2020.

Texten är publicerad på ryske presidenten officiella sajt.

Huvudsakliga yttre hot är ökningen av utländska staters militära styrkor vid Rysslands gränser, NATO:s ökade styrkepotential, skapande och utplacering av antirobotförsvar, territoriella krav på Ryssland och dess bundsförvanter, inblandning i dess inre angelägenheter och det ökande globala terrorhotet.

Bland huvuduppgifterna nämns utökat samarbete med BRIKS-stater (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika), förstärka säkerhetssystemen med republikerna Abchazien och Sydossetien. Dessutom bygga upp säkerhetsmodeller i Asien-Stillahavsområdet.

Dessutom påpekas nödvändigheten att förbättra rymdförsvarssystem, system för informations-säkerhet inom de Väpnade styrkorna och höja prestigen för militärtjänst.

För första gången finns avdelningen yttre hot punkten ”etablerande i statliga regimer, politik som hotar ryska intressen”.

I den nya utgåvan finns för första gången en punkt om säkerställande av ryska nationella intressen i Arktis.

Användandet av kärnvapen har inte ändrats i den nya doktrinen:

Källa: http://xn--b1aga5aadd.xn--p1ai/2014/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B038/

Nya militärdoktrinen kan i sin helhet läsas på länken nedan:

Källa: http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar