Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 1 januari 2015

1/1 NATO-flyg i Baltikum o Polen från 2 jan 2015

1/1 2015

NATO har till Baltikum skickat italienskt flyg (Aeronautica Militare Italiana – AMI), vilka tar över stafettpinnen från 2 januari 2015.

De kommande fyra månaderna kommer fyra AMI-jaktkärror Eurofighter Typhoon att leda beredskapen från Sjiauliai i Litauen. De kommer att backas upp av fyra polska MiG-29 ”Fulcrum” också T-baserade i Sjiauliai, liksom av fyra spanska Typhoon baserade på Ämari i Estland och fyra belgiska Lockheed Martin F-16 i Malbork, Polen.

Denna utökade NATO-flygverksamhet uppstod i maj 2014 som ett svar på Rysslands annektering av Krim och krisen i Ukraina, och kommer att fortsätta åtminstone till slutet av år 2015.

Den tyske detachementchefen för den tyska beredskapsflygarna, som var baserade på Ämari i Estland från september till januari, sade vid en presskonferens, att rysk militär flygverksamhet var ovanligt hög. Under de fyra månader som tyska flygvapnet var där gjordes 255 insatser, vilket är långt mer än tidigare innan de nuvarande spänningarna med Ryssland.

Enligt NATO är den ökade aktiviteten ett hot mot civil flygtrafik då ryssarna konstant flyger utan transpondrar, och inte kommunicerar med flygkontrollerna (ATC). För att försöka mildra denna ökade risk, delar nu militären i Finland och Estland sina radardata med civila trafikledare.

NATO:s beredskapsjakten i de baltiska länderna uppstod år 2004 som ett medel för att skydda Estlands, Lettlands och Litauens luftrum till dess att de skaffat sitt egna luftförsvar. Emellertid, år 2012 bestämde alliansen att uppgiften skulle permanentas. Inkluderande det senaste bytet, har 16 NATO-länderna deltagit i verksamheten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar