Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 6 december 2016

6/12 Undervattensroboten ”Surrogat” kan imitera fi-ubåt vid övningar

Centrala konstruktörsbyrån (TsKB) ”Rubin” har utvecklat ett koncept-projekt, undervattensrobot kallad ”Surrogat” för Rysslands flotta. Källa vid konstruktörsbyrån har meddelat, att man för konsultationer med militära sjömän om detta projekt.

”Surrogat” kan utrustas med litium-jon- batterier. Denna imitation av en ubåt skall kunna användas vid övningar upp till 15-16 timmar, då den manövrerar likt en fientlig ubåt, även i höga hastigheter.

”Med jämförbart stora dimensioner (längd-cirka 17 meter) och möjlighet att bära bogserade antenner för olika ändamål gör att den realistiskt kan göra en fientlig ubåts fysiska fältakustiska och elektromagnetiska”, - säger man på TsKB ”Rubin”.

Robotens modulkonstruktion medger byte av dess funktionalitet: ”Surrogat” kan föreställa såväl ickeatomdrivna, som atomdrivna ubåtar, och även utför kartografering av området och spaning.

”Idag måste man ta in stridsubåtar för övningar, och ta bort dem från sina huvuduppgifter.

Genom att använda obemannade fingerade ubåtar kommer man ifrån detta och övningarna blir billigare. Dessutom, en obemannad farkost minskar risken och behåller det realistiska.”, -säger generaldirektören för ”Rubin” – Igor Vilnit.

”Rubin” utesluter inte heller intresse från utländska beställare.

Depålacementet på farkosten uppgår till cirka 40 ton.
Seglationslängd cirka 600 nautiska mil vid en hastighet av 5 knop,
maximal hastighet – drygt 24 knop.
Max dykdjup 600 meter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar