Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 29 december 2014

29/12 Motorn på nya fregatten ”Admiral Gorsjkov” måste repareras

29 dec 2014

Huvudmaskinen på den nya fregatten ”Admiral Gorsjkov”, byggd vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg, måste plockas isär och gås igenom.

Aktiebolaget ”Severnaja verf” [=”Norra varvet”] utlyste den 17 december an anbudsrunda till en kostnad av 24 miljoner rubler för isärtagning och identifiering av problem med gasturbinmotorn på varvsnummer 921 ur projekt 22350. Arbetet skall vara klart till mars 2015. Enligt information från olika massmedier, är varvsnummer 921 detsamma som fregatt ur projekt 22350 ”Admiral Gorsjkov”.

Enligt dokumentation från den statliga beställningen, görs detta jobb av OAO ”Nautjno-proizvodstvennoje objedinenie ”Saturn””. Denna ryska motortillverkare är specialiserad på utveckling och tillverkning av gasturbinmotorer för krigsflottan, samt även för militärt och civilt flyg.
”Norra varvet” har inte bekräftat dessa uppgifter. Varvets presstjänst säger, att allt är OK med ”Admiral Gorsjkov” och att det inte behövs några reparationsarbeten eller finns några defekter på fartygets utrustning.

Den första fregatten ur projekt 22350 ”Admiral Gorsjkov” kölsträcktes år 2006 vid ”Norra varvet”, den 8 november 2014 påbörjades varvsprovturer. De skulle ha påbörjats under år 2013, men försenades på grund av problem med 130-mm artillerianläggningen A-192 från KB ”Arsenal”. Efter avslutade provturer och statliga tester av ”Admiral Gorsjkov” skall hon tillföras Rysslands Norra Flotta.¨

Mångfunktionsfregatter ur projekt 22350, utvecklade av Norra konstruktionsbyrån – är avsedda att lösa ett bredd spektra av uppgifter. 
Deplacement – 4500 ton, 
Längd – 135 meter, 
Bredd – 15 mete, 
Djupgående – 4,5 meter. 

Fartyget kan komma upp i hastigheter om 30 knop. Fartyget är utrustat med universalrobotsystemet ”Kalibr-NK” om 32 robotar ”Oniks” och ”Kalibr” för bekämpning av sjö- och kustmål; samt luftvärnsrobotsystemet ”Poliment-Redut”; UV-systemet ”Paket” för undervattensförsvar; en 130-mm artillerianläggning A-192; två robot-artillerisystem för självförsvar ”Palasj”.
Flygbeväpningen består av helikopter Ka-27PL (ubåtsjakt).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar