Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 8 juni 2015

8/6 Nytt spaningsflyg kan ”se” objekt under jorden

spaningsflygplanet Tu-214R

Ett radarsystem på nya ryska spaningskärran Tu-214R kan under olika väderförhållanden från höjd ”se” och demaskera objekt under snö, trädtoppar och även under jorden.

”En mångfrekvensradar, som utvecklats och tillverkats av koncernen ”Vega” kan inhämta information maximalt operativt, med större detaljupplösning. Den inkommande informationen ger detaljerade radarbilder av objekten, som täckts av dimma, snö, jord och vegetation”, - meddelar till TASS en företrädare för ”Förenade instrumenttillverkarkorporationen”, OPK [Objedinjonnaja Priborostroitelnaja Korporatsija]. 
Han förtydligade, att under torra sandiga förhållanden kan systemet inhämta bilder av objekt ned till några tiotal meter, praktiskt taget oberoende av flyghöjden.

”Spaningskärran, som byggs vid flygfabriken i Kazan, fortsätter testas och förbereds för statliga tester, vilka skall påbörjas under innevarande års andra hälft”, - sade företrädaren för korporationen.
Enligt öppna källor, är Tu-214R ett radio/radar och elektrooptisk spaningsflygplan, som utvecklades i slutet av 1900-talet på basen av passagerarkärran Tu-214 för att ersätta Il-20. Det var från början tänkt att planet skulle levereras till de väpnade styrkorna år 2013, med dessa planer blev inte genomförda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar