Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 29 augusti 2016

29/8 ÖM:s korvetter klarat av fientligt flyg och ubåt

Korvetten ”Soobrazitelnyj”

Korvetterna ”Soobrazitelnyj”, ”Steregusjtjij” och ”Stojkij” har genomfört artilleri- och
torpedskjutning vid övningar i Östersjön, då de slagit ur fiendens flyg och ubåt. Detta
meddelade på måndagen, 29 augusti, östersjömarinens (ÖM:s) presstjänst.

TASS skriver, att inom ramarna för planenliga övning i Östersjön har besättningarna på
korvetterna framgångsrikt övat att slå tillbaka attacker från luften och utfört arttilleri-
skjutningar mot sjö- och kustmål.

Tunga attackflygplan Su-24 och ubåtsjakthelikoptrar Ka-27 spelade rollerna som fientligt
flyg. Radarstationer på fartygen fångade och målföljde några luftmålsgrupper, mot vilka
riktades radioelektronisk krigföring medelst aktiv och passiv störning.

Besättningarna på de tre fartygen genomförde samtidig artillerield ur anläggningar AK-630
och A-190, vilket fick till resultat att ”fiendens” flyg slogs ut.

Korvetterna genomförde även artilleriskjutning mot stora och små sjömål, vilka imiterade
stridsfartygsförband, och mot ”bokfält”, som föreställde kustartilleri bortom synfältet.

Korvett ”Stojkij” genomförde även torpedskjutning med ”lilla” (till omfång) antiubåts-
systemet ”Paket”, mot fientlig ubåt. Rollen som fientlig ubåt spelades av en ubåt ur projekt
636.3 ”Warsjavjanka”.

Alla tre korvetterna tillhör projekt 20380. De har ett deplacement om 2200 ton, längd – drygt
100 m, kan komma upp i hastigheter till 30 knop. Seglationslängd – upp till 3500 nautiska
mil.

Korvetter ur denna serie är beväpnade med sjömålsrobot ”Uran”, luftvärnsrobotsystem
”Redut”, samt även ubåtsjaktsystem ”Paket-NK”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar