Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 29 augusti 2016

29/8 Flygplan A-50 deltar i plötsliga beredskapskontrollen

För ledning av flyg och spaning från luften har A-50- flygplan dragits in i beredskaps-
kontrollen, meddelar Rysslands försvarsministerium.

”För ledning av flyg i luften och bedriva spaning från luften under den plötsliga beredskaps-
kontrollen i Västra, Centrala och Södra milona deltar radarspaningsplan A-50M och A-50U
(eng. AWACS, ry. DRLOiU)”, - sägs i meddelandet.

För närvarande har dessa kärror ombaserats till operativa flygplatser i Södra milot (JuVO),
där de skall leda flyg, genomföra luftspaning för fartygs- och markburna grupper i JuVO,
svartahavsflottan och kaspiska flottiljen. Nu studerar de områden för framtida flygningar.

Det är tänkt, att de flygande radarstationerna leda in jaktflyg Su-27, tunga attackkärror Su-34
och Su-24 mot luft-, mark- och sjömål. Dessutom skall de kontrollera luft- och ytvattenläget
där manövrar pågår, samt även öka radarfältet i olika delar av den södra operativa riktningen.

Flygplan DRLOiU A-50 kan användas för att upptäcka och målfölja luftmål och ytfartyg,
meddela ledningsplatser medelst automatiserade ledningssystem inom De Väpnade styrkorna
(ry. VS) om luft- och ytvattenlägen, samt även för ledning av jakt- och attackflyg när de skall
invisas mot luft-, mark och sjömål, och även för att fungera som en flygande ledningsplats.

Den plötsliga beredskapskontrollen utlystes på torsdagen av Rysslands president. Trupperna i
Södra milot, förband i Västra och Centrala milona, Norra flottan, huvudledningen för Luft-
och rymdstyrkorna, ledningen för Luftlandsättningstrupperna var fullt stridsberedda kl 07.00
moskvatid. Kontrollen avslutas 31 augusti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar