Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 31 augusti 2016

31/8 Tysk jakt tagit över på Ämari

På onsdagen den 31 augusti under en högtidlig ceremoni vid flygbasen Ämari utanför Tallin i
Estland, tog ett förband ur Tysklands flygvapen över flygbevakningen, meddelade Estlands
försvarsstyrkors huvudstab.

Tyska flygvapenpiloter och fyra jaktflygplan Eurofighter Typhoon avlöste en kontingent ur
Storbritanniens flygvapen med dylika flygplan, vilka utfört luftbevakning öven baltländerna
sedan 28 april. Det är tredje gången som Tysklands flygvapen är på Ämari för luftbevakning
av de baltiska länderna.

”Jag vill påminna alla, att för bara tre år sedan fanns inget NATO-flyg på Ämari och vi levde i
en helt annan säkerhetssituation. Jag försäkrar er, att er närvaro här är en stark signal om
Natos enhet och, naturligtvis, vi tar inte ert bidrag som en självklarhet. Jag är mycket tacksam
för den känsla av säkerhet som ni skapar”, - sade Estlands försvarsminister Hannes Hanso till
sina allierade vid ceremonin.

Baltländerna förfogar inte över några flygplan, som är anpassade för luftbevakning, varför
den sedan april år 2004 (efter att de gått med i NATO) sköts av alliansbröder, vilka baseras i
Litauen på flygbas Zoknjaj, fem kilometer från Sjauliai. Flygbasen Ämari blev en reservbas
för NATO-flyg år 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar