Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 20 januari 2016

20/1 Ubåtsprojektet ”Lada” skall avslutas

Diesel-elektriska ubåten ”Sankt-Peterburg” ur projekt 677.

Diesel-elektriska ubåtar ur projekt 677 ”Lada” skall inte längre byggas, finansieringen överförs till projekt ”Kalina”

För närvarande är den första ubåten ur detta projekt ”Sankt-Peterburg” vid Norra flottan, där den genomför olika tester. Ytterligare två ubåtar ur detta projekt är kölsträckta vid Amiralitetsvarven i Sankt Petersburg – ”Kronsjtadt” och ”Velikie Luki”. Dessa två skall byggas färdigt.
”Ledningen för Flottan har tagit beslut om att färdigbygga de två ubåtarna ur projekt 677 ”Lada” och därmed avsluta byggnationen. Alla tre ubåtarna ur detta projekt skall tillföras Rysslands östersjöflotta. Finansieringen av projektet överförs till projekt ”Kalina”, - meddelade en högt uppsatt person inom ryska Flottan till RIA ”Novosti”.
Han underströk, att konstruktörsbyrån TsKB ”Rubin” nu jobbar med ett nytt projekt ”Kalina” med luftoberoende (anaerob) maskin, som skall utvecklas efter år 2020.
Den första ubåten ur projekt 677 ”Sankt-Peterburg” (benämnd ”Lada”) kölsträcktes år 1997, sjösatt år 2004 och befinner sig sedan år 2010 vid ryska Flottan där man drar erfarenheter från användandet av ubåten. 
Deplacement – 1765 ton, 
max dykdjup 300 meter, 
besättning – 35 man, 
självständigt uppträdande upp till 45 dygn, 
beväpningen består av torpeder 533 millimeter och robot-torpeder. 

Vid ”Amiralitetsvarven” i Sankt Petersburg byggs ytterligare två ubåtar ur detta projekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar