Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 18 januari 2016

18/1 Inskolning på Il-76MD-90A vid skolcentret i Ivanovo


I januari 2016 påbörjades flygträningen ombord det första militära transportflygplanet Il-76MD-90A inom Rysslands militär-transport flyg (VTA, Vojénno-Transpórtnaja Aviátsija). Flygare från VTA:s flygcenter i Ivanovo började lära sig det nya tunga transportflygplanet. Under de första flygningarna deltog befälhavaren för VTA Vladimir Benediktov och chefen för flygcentret i Ivanovo Igor Matvejev.
Det nya tunga transportflygplanet Il-76MD-90A ”Viktor Livanov” tillfördes flygcentret i Ivanovo  i december 2015, vilket blev en viktig händelse för landets militära transportflyg. VTA ställer stora förhoppningar på det nya flygplanet, då det överglänser företrädarna vad gäller tillförlitlighet, flyglängd, ekonomi och lastkapacitet.
Il-76MD-90A har fått nya flyg- och navigationssystem, automatiskt kontrollsystem, kommunikationssystem, ”glas” cockpit, som motsvarar alla moderna krav för avionik på flygplan och avsevärt ökar flygsäkerheten och precisonen vid flygning och luftlandsättning. Bytet av motor D-30KP-2 mot den moderna motorn PS-90A-76, moderniserade vingar och förstärkt chassi breddar avsevärt användningsmöjligheterna för flygplanet. Motorn, som byggs i Perm, motsvarar all standard från ICOA vad gäller, ljud, utsläpp, vilket gör att kärran kan användas över hela världen, utan restriktioner.
Il-76MD-90A är utvecklad av flygföretaget S.V. Iljusjin, som ingår i OAK.
Flygplanet är byggt på basen av serietillverkade Il-76MD med förbättrade transportmöjligheter. Il-76MD-90A kan sålunda transportera mer last, flyga längre och har bättre bränsleekonomi.
Numera byggs Il-76MD-90A i Uljanovsk vid flygfabriken ”Aviastar-SP”. Beslutet att flytta tillverkning av Il-76 från Tasjkent till Uljanovsk togs år 2006. Redan år 2012 genomfördes första flygningen med ryska Il-76MD-90A.
Historiens största kontrakt inom modern rysk flygindustri mellan Rysslands försvars-ministerium och ”OAK-Transportnye-samolety” om leverans av tunga militära transportflyg Il-76MD-90A skrevs under år 2012.
Obedinjennaja aviastroitelnaja korporatsija (PAO ”OAK”) bildades 2006 för att konsolidera aktierna i de största flygföretagen i Ryssland. För närvarande har staten 85% av aktierna i holdingbolaget. President för OAK är Jurij Borisovitj Sljusar.
”Aviatsionnyj kompleks im. S.V.Iljusjina” (OAO ”Il”) ingår i PAO ”OAK”. Gör allt arbete som rör utveckling, modernisering, tester, förberedelser av flyg och följning och underhåll  tillverkade modeller av märket ”Il”.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar