Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 22 juni 2016

22/6 Tankkompanier till alla stormförband inom VDV innan årslutet


Alla stormförband inom Rysslands Luftlandsättningstrupper (VDV) skall innan 1 december 2016 tillföras tankkompanier, meddelade befälhavaren för VDV generalöverste Vladimir Sjamanov på onsdagen vid en presskonferens.
”Till första december i år skall tankkompanier vara bildade vid alla stormförband inom VDV. Besättningarna för tankkompanierna har genomgått utbildning vid Milonas utbildningscenter”, - sade Sjamanov.
Han underströk, att materielen kommer till trupperna efter genomförandet i augusti av ”Tank-biatlon”, som ingår i Internationella arméspelen.
”I denna materiel skall utländska besättningar tävla. På så sätt, kommer tanksen att bli testade under spelen, varefter de tillförs trupperna”, - förklarade befälhavaren.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar