Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 26 oktober 2016

26/10 Flygande lab för nya radarn A-100 ”Premier” ffg i luftenRysk AWACS-kärra i luften.

Det Luftburna Laboratoriet (LL) i en Il-76 har första gången lyft för tester av luftradarn ”Premier”, meddelar ”Förenade instrumentbolaget” (OPK).


A-100LL (Luftburna Laboratoriet) har genomfört sina första testflygning. Under testerna kontrollerades element för det framtida radiotekniska systemet, elektromagnetisk kompabilitet av olika instrument och egenskaper hos strukturen.

A-100 skall ersätta AWACS-flygplanen A-50 och A-50U, men det framtida systemet kommer att ha egenskaper som överglänser alla ryska förgångare, och även alla utländska. Flygplanet skall kunna följa mål på marken och till sjöss, och styra in attackflyg mot dessa.

OPK påpekar, att första flygningen med A-100LL förflöt utan anmärkning.
Anm. OPK = Obedinënnaja Priborostroitelnaja Korporatsija.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar