Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 27 oktober 2016

27/10 Skolfpl Jak-130 till skolflygbas i Armavir


En grupp (trol. 3 st, ry - zveno) skolflygplan Jak-130 har anlänt till skolflygbasen i Armavir.

Innan årets slut skall Rysslands flygvapen (VKS) få ytterligare 6 dylika kärror.

Under resan från flygfabriken till sin fasta baseringsort tillryggalade besättningarna dryg 6000 kilometer, efter att ha genomfört stopp för tankning av bränsle.

Flygplanen kontrollerades innan avfärden och flygarna genomförde även kontrollflygningar.

Inom den närmaste tiden skall flyginstruktörer skola in sig på Jak-130. Kadetterna vid Krasnodars högre flygskola skall börja flyga de nya Jak-130 nästa vår.

VKS skolflygbaser har redan fått drygt 70 skol-lätt attack-flygplanet Jak-130.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar