Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 22 december 2016

22/12 ”Ny robotbåt med ”Kalibr” kölsträckt vid ”Pella”

Modell av lilla robotbåten [MRK] ur projekt 22800
Lördag 24 december, vid nybyggnadsvarvet ”Pella” i Sankt Petersburg kölsträcktes  en liten robotbåt ur den nya generationen projekt ”Karakurt”. Detta är redan den femte ”Karakurt”, som byggs för Rysslands sjöstridskrafter.
Vid ceremonin deltog chefen för ryska Flottans huvudstab viceamiral Andrej Volozjinskij och chefskonstruktören för projekt 22800 Dmitrij Tsymljakov.
Fartygets kölsträckning genomfördes i ”Pellas” nya tillverkningshall, där man kan bygga skrov upp till 110 meter långa och med ett djupgående upp till 6 meter.
Rysslands marinchef amiral Vladimir Koroljev [uttalas Koroljå´ff] har bestämt att fartyget skall heta ”Burja”, anmärkte Igor Dygalo.

Byggnationen av robotbåtar ur projekt 22800 [Karakurt] genomförs i enlighet med statliga vapenprogrammet för att förnya ytfartygen inom Flottan.
Vid varvet ”Pella” finns redan i olika stadier tre små robotbåtar ur projekt 22800 – ”Uragan”, ”Tajfun” och ”Sjkval”. Den första MRK:n ”Uragan” skall Flottan få år 2017.
Förutom ”Pella”, har kontrakt redan skrivits med varvet ”More” i Feodosia (på Krim) och ”Zelenodolskij sudostroitelnyj zavod” (Tatarstan) att bygga ”Karakurter
”Karakurterna” är projekterade av Centrala marinkonstruktörsbyrån ”Almaz”. Utvecklingen av dessa fartyg krävdes då byggnationen av fregatter ur projekt 11356 försenats. Med ett modest deplacement om cirka 800 ton, kan robotbåtar ur projekt 22800 komma upp i hastigheter över 30 knop och kan bära ombord högprecisionsvapen som kryssningsrobot ”Kalibr-NK”. Till Karakurternas fördelar kan man även räkna hög manöverbarhet, förbättrad sjöduglighet och låg radarprofil.
Totalt räknar Flottan med att få minst 18 ”Kurakurter”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar