Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 9 januari 2017

9/1 I februari får Lettland ett amerikanskt pansarkompani


Pansartransportfordon M1126 ”Striker”
Ett pansarkompani ur US Army kommer i slutet av februari till Lettland. Detta meddelades på måndagen, 9 januari, av befälhavaren för Lettlands nationella väpnade styrkor Leonids Kalnynsj
Enligt Leonids Kalnynsj, kommer till Lettland något tiotal tunga pansarenheter inom ramarna för ”Atlantic Resolve”, som skall förstärka NATO:s östra flank.

Förra veckan i Bremerhaven påbörjades urlastning från det första fartyget av amerikansk militär materiel, avsedd för operation ”Atlantic Resolve”. Ankom 87 tanks, lastbilar och annan militär materiel, som skickas från Tyskland till Polen, och därifrån – till andra öst-europeiska NATO-länder.
I december 2016 blev det känt, att Pentagon tänkte skicka till Europa mer än 6000 enheter tung materiel, avsedd för snabbinsatsförbanden, vars personal i händelse av militärt hot skall komma från USA till Den Gamla världen.
Idag har USA i Europa 4000 man och 2000 enheter militär materiel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar