Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 9 januari 2017

9/1 Nya fregatt ”Admiral Makarov” skall fortsätta tester i Östersjön

Fregatt ”Admiral Makarov”, projekt 11356
Vid ÖM:s övningsfält i Östersjön återupptas de statliga provturerna med den nya fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Makarov”. Detta meddelar på måndagen 9 januari presstjänsten vid nybyggnadsvarvet ”Jantar”.
Under provturerna skall man kontrollera fartygets sjövärdighet, huvudmaskineri, fartygssystem och utrustning.

Mycket fokus kommer att ligga på huvudmaskinen, styr- o framdrivning, hjälpmekanismer, medel för samband och navigering samt radar, plus ankarutrustning.
Dessutom skall det bli fart- och manöverprov av fartyget, kontroll av vapen och flygsystem.
Fregatt ”Admiral Makarov” är den tredje fregatten ur projekt 11356. Kölsträckt 29 februari 2012, sjösatt 2 september 2015. I början av december 2016 meddelades, att fregatten nått finalrundan av de statliga provturerna och skulle levereras till Flottan innan årets slut, men överlämnandet av fartyget flyttades fram.
Beväpningen består av artillerianläggning A-190 kaliber 100 mm, luftvärnsrobot och artillerisystem, torped och antiubåtsmedel, samt även långdistansrobotsystemet ”Kalibr-NK”.
Dessutom kan fartyget medföra helikopter Ka-27 eller Ka-31.
Fartyg ur detta projekt har ett fullt deplacement om 4035 ton. Längd – 125 meter, bredd – 15 meter. De kommer upp i en hastighet om 30 knop. Självständigt uppträdande – 30 dygn. Med en ekonomifart av 14 knop kan det segla 4850 nautiska mil. Besättning – 180 man och 20 marininfanterister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar