Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 5 december 2014

5/12 ”Jantar” levererar brandskadad bogserare till ÖM

5 dec. 2014
Foto: Räddningsbogseraren ”SB-921”.  
I morgon den 6 december, lämnar räddningsbogseraren SB-921 dockan vid varvet ”Jantar”, meddelar presstjänsten vid varvet.
Inom den närmaste tiden planeras överlämning till Rysslands östersjöflotta (ÖM).
Branden utbröt ombord SB-921 när reparationen ombord fartyget var nästan var klar. Varvet tänker inte bry sig om skadorna efter branden, säger presstjänsten.
Fartyget skulle genomföra en mindre teknisk reparation vid varvet. Dessutom har man kontrollerat att inga läckor finns.
Den 3 december kl 1819 fick Räddningstjänsten ett meddelande om brand på bogseraren, som låg vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad. Brand hade uppstått i en hytt och en korridor. Till platsen skickades 6 tekniska enheter och 27 man. Kl 2026 var branden släckt. Inga skadade personer. Enligt Räddningstjänsten var cirka 50 kvadratmeter brandskadat.
SB-921 är en stor räddningsbogserare ur projekt 712 och den enda ur detta projekt inom ÖM.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar