Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 23 januari 2015

23/1 (Ubåts-)räddningsfartyg ”Igor Belousov” till avmagnetisering

Bilden visar räddningsfartyg ur projekt 21300 ”Igor Belousov”
På fredagen den 23 januari gick räddningsfartyget ”Igor Belousov” till avmagnetiseringsstationen vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg, innan nästa etapp av varvsprovturer.
Information meddelades på Petersburgs hamnsajt, att på morgonen den 23 januari fartyget ”Igor Belousov” lämnat ”Amiralitetsvarven”. Förflyttningen säkerställdes av varvsbogserarna ”Vladimir Beltsov” och ”Galernyj”
Förhalningen till avmagnetiseringsstationen är början på nästa etapp av varvsprovturer. En källa, insatt i detaljer av ”Igor Belousovs” konstruktion,  meddelade att förra utlöpet till sjöss, som började 25 december 2014, inte visade på några allvarliga fel på fartyget. Vid varvsprovturerna testas fartygets navigationssystem, huvudmaskin och säkerhetsutrustning.
Räddningsfartyget ”Igor Belousov” kölsträckt efter projekt 21300 i slutet av år 2005 och sjösatt i oktober år 2012. Fartyget är avsett för räddning av ubåtsbesättningar, samt även för leverans av luft, el-energi och räddningsutrustning till ubåtar och ytfartyg. Utrustningen ombord kan finna och undersöka sjunkna objekt, och även användas för sök- och räddningsarbeten. För detta ändamål finns ombord djupdykningssystemet GVK-450, som utvecklats under mer än 10 år.
Räddningsfartyget (ry. SS) ”Igor Belousov” har ett deplacement om cirka 5000 ton, hon kan komma upp i 15 knops fart, och en seglationslängd om 3500 nautiska mil. Befälhavare ombord är örlogskapten Aleksej Nechodtsev.
Nedre bilden visar uppifrån och neråt:
>Positioneringssystemet som klara våghöjder upp till 5 enheter.
>Utrustning för mottagande av helikopter
>arbets-räddningsbåt ”Katran”
>Tre förliga bogpropellrar
>Räddnings djupdykningsapparat (SGA) ”Bester-1”, som tar 20 ubåtsmän samtidigt.
>Dykklockan inkluderar system för gasleverans, värme till dykare, el-leverans och belysning, nödsamband, videokontroll.
>Två fullt vridbara propellrar.
>Sjösättnings- upptagningsutrustning (SPU)
>Dykklocka (VK)
>Tryckkammare (BK) för 60 räddade ubåtsmän.
>Styrpulpet.
>System för preparering av andnings-gas-mix.
>Livsuppehållande system.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar