Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 19 januari 2015

19/1 Su-24M ur ÖM:s flyg övar lufttankning från Il-78

19 jan 2015
Flygförare i attackflygplan Su-24M (NATO – FENCER) tillhörande östersjöflottans marinflyg övar lufttankning från tankflygplan Il-78 (NATO – MIDAS) i luftrummet över Kaliningrads oblast.
Flygningarna genomförs såväl under dagsljus som under dygnets mörka tid.
Under första etappen tankas enskilda flygplan, därefter övergår man till det svåraste momentet – i form av rotar, då tankern samtidigt för över bränsle till två attackkärror.
Dessa flygningar är ett av de svåraste delarna av flygutbildningen. Stridsflygplanen går mot Il-78-tankern med en hastighet av 550 kilometer i timmen på avstånd 10 meter etableras kontakt med bränslegivande konen/struten.
Tankningen genomförs på höjder mellan 4 och 5 tusen meter. För att öva dessa element används endast erfarna flygförare, vilka noggrant måste hålla ordning på hastighet och höjd.
Under den mörka delen av dygnet försvåras tankningen, då måste man använda sig av extra belysning, som finns såväl ombord Il-78:an, som ombord den tankande kärran.
Möjligheten att kunna tanka i luften ökar avsevärt flygplanets verksamhetsområde, då det kan operera såväl på operativ-taktiskt djup, som i områden, som befinner sig på stort avstånd från baseringsplatsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar