Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 26 januari 2015

26/1 ÖM:s marininfanterister börjat öva inför ”Sjömilitära derbyt-2015”

Bilden visar transportfordon BTR-82A
Vid ryska östersjöflottan (ÖM) har man börja öva inför deltagande i ”Vojenno-morskoje derbi-2015” med professionell träning av BTR-besättningar ur ÖM:s kustförsvarsstyrkor.
Till NIA-Kaliningrad säger presschefen för ÖM inom Rysslands Västra milo, kommendörkapten Vladimir Matvejev, att militärer ur marininfanteriet vid ÖM:s kustförsvar börjat öva besättningar i bepansrade infanteritransportvagnar BTR-82A inför deltagande i ”Vojenno-morskoje derbi-2015”.
Övningarna med fordonsbesättningarna genomförs etappvis och innehåller fordonsframförande samt skjutning med fordonets vapen.. Totalt deltar drygt 20 besättningar. Utbildningen sker stegvis – från enskilda förare till övning med enskild besättning och i form av sammansatt grupp.
Tävlingarna, ”Sjömilitära derbyt-2015”  skall genomföras vid Kaspiska flotillans bas kommande sommar. Tävlingarna kommer att genomföras i form av stafett, och innehåller två etapper på vägen med olika hinder i form av kratrar, skyttegravar, diken, minfält och vattenhinder.
Vid fjolårets tävlingar deltog mer än 20 fordon och 50 man – 17 BTR-besättningar från Rysslands Norra, Östersjö-, Stillahavs-, Svartahavsflottor samt Kaspiska flotillan. I lagtävlingen vann östersjöflottan, andraplatsen tog Norra Flottan och tredjeplatsen Kaspiska flotilla. Bästa ekipage kom också från östersjöflottan, med svrtahvsflottan på andra plats. Tredjeplatsen intogs av Stillahavsflottan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar