Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 30 januari 2015

30/1 Tyskland får ny diesel-elektrisk ubåt i mars

Bilden visar tyska diesel-elektriska ubåten U34.

Den sjätte ubåten ur serien, U36, bör tillföras tyska Flottan under fjärde kvartalet 2015.
Fyra ubåtar ur det första partiet tillfördes flottan från oktober 2005 till maj 2007. 

Kontrakt om ett andra parti ubåtar ur klassen ”Typ-212A, U-35 och U-36, skrevs under av federala BWB med konsortiet ”ARGE 2. Los 212A” 22 september 2006. Kölsträckning av U-35 skedde 21 augusti 2007, sjösättning – 15 november 2011. U-36 kölsträcktes i februari 2008 och sjösattes 16 maj 2013.

U35 och U36 är de första tyska ubåtarna, utrustade med slussar, som säkerställer landsättning av upp till fyra dykare utan användning av torpedapparater. Tack vare den nya sambandsbojen ”Callisto”, där kabellängd automatiskt anpassar sig till ubåtens hastighet och djup, säkerställer möjlighet till informationsutbyte på stora djup.


U35 har haft en del tekniska problem. Hon tillförs Flottan utan systemet ”Callisto”.
Systemtester med bojen ”Callisto” kommer att genomföras ombord U36, och om allt går bra där, då kommer även U35 att få bojen.

Enligt uppgifter från norsk och tysk massmedia blev U35 och systemet ”Callisto” skadade, när en kran vid ett norskt varv föll över ubåten U35. Tester med systemet kommer att genomföras ombord U36.

När tyska flottan fått U35 kommer 1:a ubåtseskadern att ha tre ubåtar ur klass U-212A i ständig beredskap, vilket gör att Tyskland kan upprätthålla sina åligganden mot NATO i sitt ansvarsområde.

U33 genomför sina uppgifter i Medelhavet sedan slutet av september 2014 inom ramarna för operationen ”Active Endeavour”. Besättningsbyte genomfördes i Limasol (Cypern) i januari 2015. Ubåten skall återgå obas i maj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar