Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 8 augusti 2017

8/8 USN hangarfartyg ffg till Vietnam år 2018

 Hangarfartyget ”Teodor Roosevelt”
Hanoi och Washington har kommit överens om att stärka samarbetet inom försvarssfären och kommit överens om att ett hangarfartyg från US Navy för första gången skall angöra en hamn i Vietnam under år 2018. Pentagons presstjänst meddelar att detta är resultaten efter förhandlingar, som hölls under tisdagen 8 augusti i Washington mellan de bägge ländernas försvarsministrar, James Mattis och Ngo Suan Litem.
Enligt USA:s försvarsdepartement diskuterade ministrarna ”ökande amerikansk-vietnamesiska relationer inom områden försvar och regional säkerhet”. Samtidigt kom ministrarna överens om att fördjupa militära samverkan.  Det innebär ”utvidgat sjömilitärt samarbete och stort informationsutbyte”. Vilken typ av uppgifter det rör sig om, är inte specificerat, skriver TASS.

Dessutom, underströk James Mattis och Ngo Suan Litem, att det redan finns ett partnerskap på ganska hög nivå, som rör fredsskapande missioner och humanitär hjälp, och även kustbevakning mellan länderna. I samband härmed påminde USA om den nyligen till Vietnam levererade fregatten, som tidigare ingick i US Coast Guard.
Ministrarna uttryckte sin mening, att starka USA-Vietnamesiska förbindelser inom försvarsområdet stärker den regionala och globala säkerheten.
”Dessa relationer baseras på ömsesidig respekt och allmänt intresse, inkluderande fri sjöfart i Sydkinesiska sjön och på en global skala, respekt för internationell lag och erkännande av nationell suveränitet”, - sade Pentagons presstjänst. Mattis välkomnade samarbetet Vietnams med  andra stater i asiatiska Stillahavsområdet och dess växande ledarskap i denna del av världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar