Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 16 juli 2015

16/7 P.g.a. ukrainska sanktioner hittades ingen ny huvudmaskin till BPK

Stora ubåtsjaktfartyget (BPK) ”Vitse-admiral Kulakov” ur projekt 1155.

Huvudmaskinen som bytts på stora ubåtsjaktfartyget [ry. BPK]”Vitse-admiral Kulakov” är ett hopplock från några oanvända. I juni överfördes BPK till Rysslands Norra Flotta [NF] efter en reparation vid 35:e reparationsvarvet.
Detta berättar en källa vid NF till FlotProms korrespondent. Han säger, att i sökandet efter en ny huvudmaskin till fartyget uppstod problem och arbetarna vid varvet var tvungna att plocka ihop prylar från några motorer för att få en.
Informationen bekräftas av två personer ur fartygets besättning. En av dessa underströk, att motorn ”som plockats ihop är till och med sämre, än den gamla”.
Fartyget har en gasturbinmotor (ry. GTD]. Dessa motorer har av tradition levererats till Rysslands Flotta av Ukraina. Efter att konflikten i landets sydöstra del uppstod bröt Kiev det militär-tekniska samarbetet med Ryssland och slutade leverera gasturbinmotorer.
Onsdag, den 15 juli, tillkännagav presidenten för OSK [Förenade skeppvarvskorporationen] Aleksej Rachmanov, att Ryssland inte längre skall köpa ukrainska GTD.

Data från FlotProm
BPK ”Vitse-admiral Kulakov” anlände till varvet i mars 2015 för reparation i docka. Varvet fick i uppgift att byta huvudmaskinen och förbereda fartyget för långresa.
Från början räknade varvet med leverans av fartyget till Norra Flottan den 20 maj. Därefter framflyttades leveransdatum till 5 juni. Slutligen levererades hon till NF under andra halvan av månaden.
”Kulakov” återkom i början av januari 2015 efter ännu en långresa, som blev rekordlång för ett fartyg under Norra Flottans moderna historia. De påbörjades 15 april 2014 och pågick under 265 dygn, då cirka 35 000 nautiska mil tillryggalades.
”Vitse-admiral Kulakov” – är ett stort ubåtsjaktfartyg ur projekt 1155. 
Kölsträckt 4 november 1977 vid nybyggnadsvarvet A.A. Zjdanov (nuvarande ”Norra varvet/Severnaja verf”) i Leningrad, 
Sjösatt 16 maj 1980, tillfördes Flottan 9 februari 1982. 
Fartygets hastighet – 29,5 knop, 
Ekonomifart – 14 knop. 
Självständigt uppträdande – 30 dygn. 
Besättning – 220 man. 
Fulltdeplacement – 7480 ton, 
Standarddeplacement – 6840; 
Längd – 163 meter, 
Bredd – 19 meter, 
Djupgående – 7,8 meter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar