Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 17 juli 2015

17/7 "Staryj Oskol" till Medelhavet i maj 2016

Dieselelektriska ubåten ”Staryj Oskol”

Den tredje serietillverkade dieselelektriska ubåten ur projekt 636.3 ”Warsjavjanka” – B262 ”Staryj Oskol”, som överfördes till Rysslands Flotta den 3 juli, går till Medelhavet för tjänstgöring i maj nästa år, säger Rysslands marinstab till ”Interfax-AVN”.

Enligt källan, förbereder nu fartygets befälhavare kommendörkapten Andrej Kiritjenko besättning och ubåt för förhalning till övningsfält vid Rysslands Norra flotta fär vapentester skall genomföras.
Tidigare har meddelats, att ”Staryj Oskol” skall tillföras 4:e självständiga ubåtsbrigaden i Novorossijsk, dit i år skall tillföras B-261 ”Novorossijsk” och B-237 ”Rostov-na-Donu”.
”Staryj Oskol” kölsträcktes 17 augusti 2012, sjösattes 28 augusti 2014, 25 juli i år skrevs mottagningsakten under, 3 juli infördes båten i Rysslands Flotta.
Innan årets, 2015, slut får Flottan den fjärde dieselelektriska ubåten ur serien ”Krasnodar”. Vid ”Amiralitetsvarven” i Petersburg byggs för fullt ytterligare två ubåtar ur projekt 636 ”Kolpino” och ”Velikij Novgorod”.
Ubåtar ur projekt 636.3 tillhör tredje generationen och är en utveckling av ur projekten 636 och 877. De räknas som en av de tystaste i världen. 
Hastighet i u-läge uppgår till 20 knop, 
Maxdykdjup – 300 meter, 
Självständigt uppträdande – 45 dygn, 
Besättning – 52 man, 
Deplacement i u-läge – cirka 4000 ton.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar