Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 29 juni 2015

29/6 Finland beställer fler NLAW missiler
Finlands Försvarsmakt har beställt mer av SAAB Dynamics nya lätta pansarvärnsvapen (NLAW), uppger Finska Försvarsmaktens Logistikavdelning.

I kontraktet, värt 32 miljoner euros, ingår även mörkerutrustning från Millog samt utbildningsutrustning från Insta DefSec och Saab Training Systems.

NLAW är ett engångsvapen, ett så kallat fire-and-forget, effektivt på avstånd upp till 600 meter.
Vapnet kan ställas in på att antingen detonera mot "mjuka mål" eller ovanför ett bepansrat mål.

Missilen är laddad med en enda 102mm laddning som är vinklad 90 grader nedåt för att ge en optimal penetrering av bepansrade mål.
Laddningen utlöses av ett system som använder både laser och magnetiskt fält.

Vapnet, som avfyras från axeln, går att avfyra infifrån byggnader och andra trånga utrymmen.

Missilerna förväntas att börja levereras i år och skall vara klart under 2016. Dessutom finns i avtalet en möjlighet att utöka antalet missiler. Detta gör att ordervärdet stiger till 42 miljoner euro.

Enligt Finska Försvarsmaktens Logistikavdelning skrevs det senaste avtalet under den 26 Juni.

NLAW används idag av Finland, Indonesien, Luxemburg, Sverige och Storbritannien, där en stor del av NLAW tillverkas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar