Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 3 november 2015

3/11 Ubåten ”Rostov-na-Donu” skyddas i Kronsjtadt

Bilden visar ubåten ”Rostov-na-Donu”
Militären har stängt av kajen i Kronsjtadt där den nya ubåten ”Rostov-na-Donu” ligger vid ÖM:s bas. Vägen till ubåten är blockerad med militära lastbilar.
En militär som deltager i blockeringen säger, att befälhavaren för Leningrads marinbas givit order om tillträdesförbud för civila.
Han säger, att tillträdesförbudet infördes för fem dagar sedan. Enligt uppgifter i massmedia, blev ubåten ”Rostov-na-Donu” bogserad till Konsjtadt på grund av trasig huvudmaskin.
Enligt en vakt på kajen skall tillträdesförbudet upphävas antingen på tisdag 3 november eller på onsdag.
Som ”Interfax-AVN” tidigare meddelat avbröt ubåten, som levererades till Flottan i december 2014, sin resa från Norra flottan till svartahavsflottan. Enligt egen källa inom varvsindustrin var orsaken till återgång till Östersjön tekniska problem. Andra massmedia har skrivit, att ubåten fick bogseras till Kronsjtadt på grund av maskinhaveri.
Enligt en källa vid huvudmaskintillverkaren, har ryska marinen inte inkommit med någon officiell begäran om teknisk hjälp på grunda av haveri.
Fartyget skall vara i Novorossijsk för att förstärka svartahavsflottan innan årets slut.
”Rostov-na-Donu” är en ubåt ur projekt 636.3 ”Warsjavjanka”. Hon kölsträcktes 21 november 2011, sjösattes 26 juni 2014. Tillfördes Rysslands sjöstridskrafter i december 2014. I maj 2015 anlände ”Rostov-na-Donu” till Norra flottan för djupvattenstester.
Beväpning: 6 förliga torpedtuber kaliber 533 mm med automatisk laddning, 18 torpeder, 24 minor, 4 kryssningsrobot ”Kalibr”, bärbart luftvärnsrobotsystem ”Strela-3” eller ”Igla”, 8 robotar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar