Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 6 oktober 2015

6/10 Tester med URF ”Bester-1” påbörjade

Räddningsfarkost ”Bester-1”

I övningsområden i Östersjön genomför specialister från ryska östersjöflottans sök- och
räddningstjänst tillsammans med företrädare från konstruktörsbyrån ”Lazurit” statliga
tester med räddningsfarkosten (urf:en) ”Bester-1”, som befinner sig ombord det nya
räddningsfartyget ”Igor Belousov”.


Framför allt genomförs fart- och manöverprov, samt även dykningar ned till Östersjön botten.
I de statliga testerna, förutom räddningsfartyget ”Igor Belousov”, deltar även en ubåt av typen
”Warsjavjanka”, meddelar ryska försvarets presstjänst.

Efter avslutade tester skall ”Bester-1” skall hon tillföras Rysslands sök- och räddningsstyrkot
och i fortsättningen användas ombord räddningsfartyget ”Igor Belousov”.

Data från FlotProm
”Bester-1” har ett arbetsdjup ned till 700 meter.
Hon har mycket ny utrustning och kraftigare framdrivning.
Genom den nya dykklockan kan man evakuera folk från ubåten med en slagsida om 45 grader.

Alla tidigare räddningsfarkoster, byggda i Ryssland och utomlands, kunde hjälpa nödställda
ubåtsbesättningar där ubåten hade maximalt 15 graders slagsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar