Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 13 december 2016

13/12 Östersjömarinens flyg har fått sin första Su-30SM
Östersjömarinens flyg, vars bas är förlagd till Kaliningrads oblast, har fått sin första nya mångfunktionella jaktflygkärra Su-30SM, meddelade på tisdagen till Interfaks-AVN kommendör Roman Martov vid Rysslands östersjöflotta (ÖM).

”Till flygbasen i staden Tjernjachovsk i Kaliningrads oblast kom idag den första jaktflygkärran Su-30SM, som tillförts en av divisionerna vid ÖM:s flyg. Flygplanet togs emot i Irkutsk vid fabriken och har tillryggalagt en hel del kilometer till Kaliningrads oblast”, - förtydligade han.

Han sade vidare, ”under 2017 kommer ÖM:s flyg att få ytterligare några jaktflygplan av denna typ”.
De första besättningarna har redan genomgått fortbildning vid marinflygets skolcentrum i Jejsk.

Su-30SM är en utveckling av konstruktörsbyrån ”Suchoj” och serietillverkas i Irkutsk. Su-30SM är den senaste modifieringen av det tunga mångfunktionella jaktflygplanet ur generation 4+. Kärran har bära vapen av klassen ”luft-luft” och ”Luft-mark”. Su-30SM kan, utan lufttankning och utan yttre tankar tillryggalägga upp till 3000 kilometer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar