Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 14 december 2016

14/12 Stillahavsflottans sjömän anlänt Indien för gemensamma övningar


Stora ubåtsjaktfartyget ur projekt 1155 ”Admiral Tributs”.Ett fartygsförband ur Rysslands stillahavsflotta bestående av stora ubåtsjaktfartyget ”Admiral Tributs” och stora tankern ”Boris Butoma” har anlänt hamnen Visjachapatnam för deltagande i de rysk-indiska övningarna ”Indra Navy-2016”.

Onsdagen 14 december meddelade en talesman för stillahavsflottan, kommendörkapten Vladimir Matvejev, till Interfax, att huvudsyftet med besöket är vidare utveckling av det sjömilitära samarbetet med Indiens sjöstridskrafter och deltagande i gemensamma manövrar.


De militära övningarna tiull sjöss pågår från 14 till och med 21 december i Visjachapatnam och i Bengaiska viken. De båda ländernas sjömän skall öva samband, olika episoder av luftvärnsövningar, nattliga fartygsmanövrar, artilleriskjutning mot sjö- och luftmål, bunkring under gång. Dessutom skall det bli en rad övningar med fartygsbaserade helikoptrar.

Fartygsstyrkan leds av vice befälhavaren för Primorsk-flottiljen konteramiral Eduard Michajlov och lämnade Vladivostok i mitten av oktober. Fartygen har övat i Stilla havet och Indiska oceanen, samt besökt hamnar i Indonesien och Thailand.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar