Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 14 mars 2016

14/3 Massmedia meddelat av marinchef Tjirkov avgår

Виктор Чирков 

Befälhavaren för Rysslands sjöstridskrafter amiral Viktor Tjirkov har lämnat in rapport om
sin avgång från de Väpnade styrkorna på grund av hälsoskäl.

För närvarande upprätthålles hans tjänst av befälhavaren för Rysslands Norra marin amiral
Vladimir Koroljev. Han kommer snart att utses till ny befälhavare för Rysslands Marin i
stället för Tjirkov, skriver RIA Novosti med hänvisning till källa inom den
ryska militära myndigheten.

Beslut om detta kommer att ske innan april månads början, tillägger källan.

Vice marinchef viceamiral Aleksandr Fedotenkov meddelade i januari i år, att Tjirkov
”genomgått en mindre operation”. Då, enligt honom, beslutade försvarsministern att utse
Koroljev som tillförordnad marinchef, ”som den mest erfarne och kompetente” amiralen inom
Rysslands Flotta.

Amiral Vladimir Koroljev har tjänstgjort på ubåtar inom Rysslands Norra marin (NM). Han
har varit befälhavare för 24:e ubåts-”fördelningen” vid NM från augusti 2000 till mars 2002,
stabchef vid NM från september 2002 till augusti 2005. Efter två år, 19 november 2007,
utsedd till vice befälhavare vid NM. I början av juli 2010 blev han utsedd till befälhavare för
Rysslands svartahavsflotta, och efter mindre än ett år, 23 juni 2011, befälhavare för NM. 

I december 2014 lades till amiral Koroljev ansvaret för ledningen av Förenade strategiska
kommandot ”Sever” (sv. ung. Kommando Nord).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar