Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 15 mars 2016

15/3 Ryska flygare beredda att slå till överallt på jorden, sade flygofficer till C FV

[image]


Ryska flygare är beredda att genomföra uppgifter på varje plats på denna planet, sade en officer
som återvänt från Syrien till Rysslands befälhavare för flygstridskrafterna (C FV), generalöverste
Viktor Bondarev.

Flygförare i Su-34 återvände på tisdagen till Voronezj. De sade också att överfarten från flygbas
Chmejmim i Syrien till Voronezj oblast gick utan anmärkning.

Kvar i Syrien blir endast en liten del vid flygbas Chmejmim och underhållbasen i Tartus. De skall
”utföra en mycket funktion för att övervaka vapenvilan och skapa förutsättningar för
fredsprocessen”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar