Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 14 mars 2016

14/3 Sverige och UK ”Open Skies” över Ryssland 14-18 mars

[image]


Chefen för Rysslands kärnsäkerhetscentrum Sergej Ryzjkov säger, att under perioden 14 -18
mars, inom ramarna för den internationella överenskommelsen om öppet luftrum, skall en
gemensam mission av Storbritanniens och Nordirlands förenade kungadöme samt även
Sverige genomföra en övervakningsflygning över ryska federationens territorium i en SAAB-
340B från flygplats Kubinka.

Under flygningen längs en överenskommen rutt skall ryska specialister noggrant kontrollera
rutten och att överenskommen övervakningsapparatur används.

Flygplan SAAB-340B tillhör flygplansklass, som inte är utrustad med någon som helst
vapenutrustning. Ombord finns övervakningsapparatur (flygfotoutrustning), som genomgått
internationell kontroll, där även ryska specialister deltagit, vilket utesluter användande av
tekniska hjälpmedel, som icke är tillåtna i Avtalet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar