Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 30 oktober 2015

30/10 Telekrig i Ryssland (stoppar NATO)


I NATO har man fattat: att alliansen inte kan komma in i ryskt luftrum. 

Befälhavaren för USA:s flygstridskrafter i Europa, general Frank Gorenc har sagt, att faktum är att ryskt Telekrig nollar alla fördelar med högteknologiska vapen, som NATO har.
De har täckt hålet. Vårt övertag i luften smälter – sade generalen.  Men mest oroväckande är deras nya möjligheter att genomföra strategin  att begränsa tillgången till vissa områden (A2/AD).
Det är nödvändigt med ett klargörande. Termen A2 / AD inom NATO innebär att stoppa införsel av utländska trupper på dess territorium (anti-access eller A2) och samtidigt begränsa deras effektiva åtgärder på territoriet, om de likväl lyckats slå sig in (area-denial eller AD).


Experter: amerikanska armén halkar efter ryska. 
I Väst, framför allt i USA, anser man, att endast de har hemligheten att implementera konceptet A2/AD och aldrig tillåta fientliga, ur deras perspektiv, trupper invadera sina gränser.
De själva har de rätten att förklara en zon som av vitalt intresse i varje område på jorden.
Och, naturligtvis, att där straffritt genomföra stridshandlingar. Vårt lands territorium utgör inget undantag.
Och så visade det sig, att långt ifrån alla flygplan eller robotar lätt kan kränka Rysslands gräns, för att inte tala om att genomföra precisionsbombningar.
En osynlig vägg av olika Telekrig-system blir ett nästan oöverstigligt hinder, vilka, för att använda moderna uttryck, är intelligenta”  ”smarta” vapen, som finns i NATO:s arsenal.
Med anledning av detta säger generaldirektören för koncernen ”Radioelektronnye technologii” Nikolaj Kolesov:
Ryssland täcker inga hål. Vi snarare återgår till en tidigare position. Telekrig-medel är ett nyckelelement inom konceptet A2/AD för att förhindra en fiende, som är van att ha övertag i luften och förlitar sig på högprecisionsvapen, samt även på omfattande och ”djupa” underrättelser. Men, Telekrig kan slå alla dessa trumf på angriparens hand, efter att bokstavligen ha gjort angriparens förhållande outhärdliga. 
Man bör ha i åtanke, att idag finns dylik tele-krigsteknologi. Rysslands flygvapen får flygplan och helikoptrar, vilka, med speciell utrustning inte bara kan säkerställa individuellt skydd, utan även skydda hela områden, störa fienden, försvåra spaning och användandet av högprecisionsvapen. 
Till dessa vapen hör, t.ex., ett unikt helikoptersystem ”Rytjag-AV” (sv. hävarm-AV, spak), som kan ”förblinda” fientlig radar på av avstånd upp till något hundratal kilometer.
Systemet för radioelektronisk spaning och ledning ”Moskva-1” är hjärncentrat för det markbundna högteknologiska försvaret. Det har en kapacitet att genomföra radiospaning i etern på avstånd upp till 400 km. Spaningen av målparametrarna genomförs i passiv mod, vilket ger ”bra sekretess”.  Efter att luftmålet upptäckts, skickas dess parametrar till andra Telekrig-system, inom luftförsvaret och flyget. Samtidigt kan minst 7 Telekrig-system vara uppkopplade till ledningen ”Moskva-1”.
”Moskva-1” styr bland annat, - mobila telekrigssystemen ur familjen ”Krasucha”.
De kan på avstånd upp till 300 km upptäcka och effektivt störa fientlig luftburen radar, när de förhindrar upptäckande av mål på skyddade territorier och gör vapeninsats mot dem.
Omfattande och kompetent användande av dessa system hindrar fienden från att operativt slå till mot objekt tillhörande statlig- och militär ledning, informationsinfrastruktur, viktiga ekonomiska objekt och försvarsvapen.
Så Ryssland väpnade styrkor har tillgång till teknologi för A2 /AD.
Telekrigssystem ur senaste generationen kan skydda markstridskrafterna från luftanfall, och våra flygplan från fientligt luftvärn. ( Detta är texten ovan bilden nedan)
Textrutor i bilden ovan: 
Längt upp till vänster – AWACS felaktig målinvisning till robot
Längt ned till vänster  Roboten fick falskt mål
Längst upp i mitten – Satellitsamband med marken bryts
Längst upp till höger – System ”Chibinyj” gör flygplanet osynligt
Längst ned till höger – Telekrigssytem ”Krasucha-2” kan bränna ut AWACS elektronik och ta över styrningen och ge högprecisionsrobotarna falsk målutvisning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar