Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

söndag 10 april 2016

10/4 Royal Navy åter till Arktis

Подводная лодка "Торбэй" возвращается в Плимут
Atomubåten HMS ”Torbay”av Trafalgar-klass återvändande till Plymouth.

Royal Navys ubåtar kommer åter att patrullera Arktis farvatten. Sålunda återupptar den
brittiska flottan sin närvaro i Arktis 9 år efter incidenten ombord atomubåten Tireless (S88).

Navigation och militär verksamhet under is ska sjömännen lära sig, som tjänstgör på sju
atomubåtar ur Royal Navy, meddelar The Sunday Times.
Ett populärt program under ”kalla kriget” var, att följa sovjetiska ubåtar i Arktis.

År 2007 efter en explosion i en luftreningsanläggning ombord atomubåten Tireless (S88) dog
två personer och en blev skadad. Detta hände under en amerikansk-brittisk övning 320 km
från Alaska. Efter händelsen beslöt ledningen att avluta skuggningsprogrammet i de norra
farvattnen.

I början av 2016 förstärkte Ryssland kontrollen över Arktis. Försvarsminister Sergej Sjojgu
hade då redan i december 2015 bildat 45-e armén för flyg- och luftförsvar inom Rysslands
Norra flotta.

I mars kallade ledaren för stridsutbildning inom Rysslands Flotta Viktor Kutjemazov den arktiska regionen en nyckelriktning för ubåtsflottans verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar