Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 18 april 2016

18/4 Lettland oroas av ryska fartyg nära gränserna

Латвийский флаг
Lettlands flagga.


Lettlands nationella försvarsstyrkor bekräftar, att de iakttagit nära landets gränser en rysk
ubåt, och under senaste helgen några ryska stridsfartyg.

Lettlands försvar tillkännagav, att i den lettiska republikens ekonomiska zon 21 nautiska mil
från territorialvattengränsen (TVG) identifierades en rysk ubåt av klassen Kilo.

Enligt TASS tillade företrädare för Lettlands väpnade styrkor, att under senaste helg
upptäcktes några ryska stridsfartyg. Söndag, 17 april, i lettiska ekonomiska zon 23 nautiska
mil från TVG iakttogs fartyget ”Steregusjtjij”, och på 25 nautiska mils avstånd – ubåts-
understödsfartyg ur klassen ”Kasjtan” tillhörande Rysslands flotta. En dag tidigare, 16 april,
på 12 nautiska mils avstånd från TVG identifierade letterna ”Steregusjtjij” och ubåt av klassen
”Kilo”.

Enligt Lettlands försvar, närmade sig ryska militära fartyg och flygplan Lettlands gränser mer
än 270 gånger under år 2015, och år 2014 – mer än 250 gånger.

Ryska federationens ambassadör i Lettland Aleksandr Venjakov har tidigare under ett flertal
tillfällen tillkännagivit, att alla ryska militära flygningar och fartygsrörelser sker i strikt
överensstämmelse med internationella lagliga normer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar