Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 26 februari 2014

26/2 Tre små rbb ”Bujan-M” till Rysslands SSK innan år 2016


Rysslands sjöstridskrafter (SSK) får under innevarande år en liten robotbår [ry. MRK] ur projekt 21631 (kodnamn ”Bujan-M”], och under år 2015 – ytterligare två, meddelade befälhavaren för Rysslands SSK Viktor Tjirkov.

Tillsammans med premiärministern för Tatarstan Iljdar Chalikov kontrollerade han verksamheten vid Gorkij-varvet i Zelenodolsk och var ombord på det tredje fartyget ur en serie av nio ”Velikij Ustjug”, vilket befinner sig i den avslutande stadiet av färdigbyggnad.

”Dessa fartyg finns det ett stort behov av hos vår flotta. Flottan väntar på ”Velikij Ustjug” redan i år, och två andra ”MRK” ur detta projekt under år 2015”, - sade marinchefen. ”Totalt skall flottan enligt det statliga vapenprogrammet  fram till år 2019 erhålla nio dylika fartyg”, - meddelade Tjirkov, efter att ha understrukit, att ”liknande finns inte i världen”.

Marinens presschef från försvarsdepartementet kommendör Igor Dygalo sade i sin tur, att alla dessa MRK ur projekt 21631 kommer att beväpnas med sjömålsrobot ”Kalibr” och artillerianläggning A-190. ”Djupgåendet och maskinanläggningen på dessa fartyg medger använding ”flod-kust” [ry. reka – more], dessutom har man vid byggandet använt sig av s.k. smygteknologi (Stealth), vilket gör fartyg svårupptäckt”, - anmärkte han.

Dygalo tillade, att under 2013 har flottan fått från Gorkijvarvet i Zelenodolsk två MRK ur detta projekt ”Grad Svijazjsk” och ”Uglitj”, vilka tillförts Kaspiska flottiljen.

Varvet: http://www.zdship.ru/  (engelska o ryska)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar