Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 18 oktober 2014

En andra ”Ivan Gren” skall byggas

13 okt. 2014
Ett beslut är taget om att bygga ett andra landstigningsfartyg av typen ”Ivan Gren”. Det blir likadant som det första fartyget, men importerad utrustning kommer att bytas mot inhemsk, meddelade generaldirektören för Nevskij projekt-konstruktörsbyrå (PKB) Sergej Vlasov.
Fartyget, kölsträckt år 2004, skall levereras under år 2015. ”Slutliga kostnaden för fartyget är bestämd. Hon skall levereras under nästa år”, - sade Sergej Vlasov, efter att ha tillagt, att beslut är taget om att bygga ett andra likadant fartyg.
Han säger, att på det nya fartyget ”skall importerad utrustning bytas mot inhemska ekvivalenter”. Han erkände, att en del av den utländska utrustningen blir svår att byta ut. ”Det finns en rad problem, framför allt är det kylmaskiner och anläggningar för rening av svart- och slagvatten”, - sade Vlasov. Icke desto mindre, har vi redan hittat inhemsk tillverkare för rening av slagvatten, har även hittat ett företaget, som tillverkar ”insineratorer” (för likvidering av avfall).
Fartyg av typen ”Ivan Gren” har ett deplacement om 5000 ton, avsedda för landsättning, transport av materiel och utrustning. Ett dylikt fartyg kan landsätta på en outrustad strand upp till 300 marininfanterister, 40 BTR (pansartransportvagnar) eller 13 tanks. På däck har ”Gren” två helikoptrar av typen Ka-29, bestyckad med 76 mm kanon, två luftvärnsanläggningar AK-630 och raketartilleri.
”Ivan Gren” kölsträcktes år 2004 vid Jantarvarvet i Kaliningrad. Sjösatt 18 maj 2012. Leveransdatum har fler gångar skjutits fram, framför allt på grund förändringar i det ursprungliga projektet.
Generaldirektören för Nevskij PKB berättade, att företaget redan jobbar med ett nytt landstigningsprojekt. ”Vi förbereder material, som vi skall visa för Rysslands marinchef. Därefter hänger det Flottan om det skall bli något. Konstruktionsbyrån jobbar ständigt, även med landstigningsfartyg”, - sade Vlasov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar