Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 18 oktober 2014

Ryska Kaspiska flotillan besökt iransk hamn

15 okt. 2014
Ett fartygsförband ur Rysslands Kaspiska flotilla med robotfartygen ”Dagestan” och ”Grad Svijazjsk” har i samband med övningar anlöpt iranska hamnen Bandar-a-Anzali (Islamska republiken Iran).
Ledningen för det ryska fartygsförbandet mötte företrädare för Irans sjöstridskrafters ledning och ledningen för staden ”Bender-Enzeli” (=Banda-a-Anzali).
De ryska sjömännen spelade fotboll och volleyboll med sina iranska kollegor, besökte historiska platser.
De ryska fartygen var öppna för besökare från såväl iranska fartyg liksom stadens innevånare.
Efter utlöp från staden fortsatte besättningarna på robotbåten ”Dagestan” och lilla robotfartyget ”Grad Svijazjsk” sina uppgifter till sjöss. Inplanerat är även ett besök i staden Baku, republiken Azerbajdzjan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar