Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 28 november 2014

28/11 SISP ”Jurij Ivanov” ut på provturer 27 november

28 nov 2014
Om detta meddelar presstjänsten vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg, där fartyget har byggts. Hur länge provturerna skall pågår vill varvet inte säga, utan sade bara, att innan årets slut bör fartyget levereras till beställaren.
”Jurij Ivanov” – det första fartyget ur projekt 18280. Hon har projekterats av konstruktörsbyrån ”Ajsberg” i Sankt Petersburg. Fartyget kölsträcktes i december år 2004. Byggnationen har dragit ut på tiden på grund av oregelbunden finansiering.
Sjösättningen genomfördes först 30 september år 2013. Fartyget är avsett för säkerställande av samband och ledning av Flottan, genomförande av radio- och radioteknisk signalspaning och telekrig.
I november år 2013 sjösattes vid varvet ”Severnaja verf” (”Norra varvet”) det andra fartyget i serien – ”Ivan Churs” (eng. ”Ivan Khurs”).
Huvuddata för fartyg ur projekt 18280:
Deplacement – 2500 ton
Längd – 96 m; 
Bredd – 16; 
Djupgående – 4m; 
Huvudmaskin – diesel, 2 x 2720 hästkrafter; 
Hastighet – 20 knop; 
Seglationslängd – 8000 nautiska mil med en fart av 16 knop; 
Beväpning – 2x1 14,5mm MTPU; 
Besättning – 120 man.

14,5 mm MTPU (kulspruta för yt-, mark- och luftmål)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar