Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

söndag 23 november 2014

23/11 Il-76MD-90A byggs om till A-100 AWACS

23 nov 2014

Den i tidigare “klipp” omtalade upgraderade Iljusjin Il76MD-90A (Il-476) skall utvecklas till en prototyp av Airborne Warning And Control System (AWACS) tillkännagjordes den 21 november.
Planerna introducerades redan år 2011, att den första Il-76MD-90A skulle konverteras till en AWACS prototyp vid Berievs fabrik i Taganrog vid Azovska sjön.
Den nya skall kallas A-100 (den nuvarande Il-76-baserade AWACS, av vilken det finns 20 operativa nu inom Rysslands flygvapen, kallas A-50 ”Mainstay”).
Inte mycket detaljer om den nya kärran har kommit ut, men det som kommit ut är, att den skall ha en aktivt elektroniskt scannande radar (AESA, Active Electronically Scanned Array), till skillnad från den mekaniskt scannande på A-50.
IHA Jane´s har tidigare berättat att den nya AESA troligen blir JSC REC ”Vega” Premier radar som scannar mekaniskt i azimut och elektroniskt i elevation. Precis som på A-50, kommer radarantennen på A-100 att monteras i en roterande rotodome på ryggen.
Enligt TASS, skall A-100 när den väl är klar och ute på förband ersätta A-50 inom flygvapnet, fast när, har inte meddelats. Flygvapnet har kontrakterat 39 Il-76MD-90A transportflygplan, men vill sannolikt ha 100. Troligtvis kommer varje A-100 beställning att gå utanför dessa transportflygplan.
Enligt TASS, tar det två att bygga en Il-76MD-90A, och för närvarande finns 13 dylika kärror under produktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar