Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 14 januari 2015

14/1 Sex av östersjömarinens robotbåtar skall repareras 2015

Robotbåt ur projekt 1234.1 (NATO-benämning NANUCHKA-III)

OAO ”33. sudoremontnyj zavod” har utlyst en anbudsrunda där fyra robotbåtar ur projekt 12411 (NATO-TARANTUL) och två ur projekt 1234.1 (”NATO-NANUCHKA-III”) tillhörande östersjömarinen skall repareras vid 33. Reparationsvarvet i Baltijsk under 2015.


Arbetet gäller förlängning av fartygens mellandockningsperiod för robotbåtarna av Tarantul-klass ”Kuznetsk” och ”Zaretjnyj”, samt även för Nanutjkaklassarna ”Passat” och ”Liven”. För de två Tarantulerna ”Morsjansk” och ”Dmitrovgrad” gäller besiktning av undervattensdelen och tjockleksmätning av skrovet.
Varvet säger att ovan nämnda arbete skall utföras av 51:a Centrala konstruktörs- o teknologiska institutet för fartygsreparation, då varvet inte själv håller på med dylik verksamhet.
Vid ett av företagen OAO ”Dalnevostotjnyj centr sudostroenija i sudoremonta” pågår också reparation Stillahavsflottans robotbåt ur projekt 12411 under beteckningen ”R-297”. Andrej Nelidin, vid företaget för reparation modernisering av vapen, säger att fartyget bör vara klar till mars 2015.
Robotbåt ur projekt 12411 är avsedda för bekämpning av fientliga ytfartyg, landstignings- och transportmedel till sjöss och baseringsplatser, samt även för skydd av sina fartyg från ytfartygs- och lufthot.
Data: Tarantuler kan komma upp i en hastighet av 41 knop.
 Seglationslängd – 400 nautiska mil vid 36 knop, 1600 nm vid 14 knop, 2400 nm vid 12 knop.
Besättning – 40 man.
Deplacement-436 ton.
Längd-56,1 meter.
Bredd-10,2 m.
Djupgående – 2,5 meter.

Data Nanutjka/Nanuchka robotbåt ur projekt 1234.1 har en hastighet om 34 knop.
Seglationslängd – 3500 nautisk mil vid 18 knop.
Besättning – 60 man. 
Deplacement – 730 ton
Längd – 59,3 meter
Bredd – 11,8 meter.
Djupgående – 3,08 meter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar