Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 17 januari 2017

17/1 Finlands flotta beväpnas med torpeder

 Robotbåt av typen ”Hamina”
För första gången efter andra världskriget planerar Finlands sjöstridskrafter att utrusta fyra robotbåtar av typen ”Hamina” med ubåtsjakttorpeder under ett moderniserings-program, som skall genomföras under perioden 2019-2021.
Fyra robotbåtar av typen ”Hamina” med ett fullt deplacement om 274 ton tillfördes flottan under perioden 1998-2006 och utgör nu kärnstyrkan inom finska flottan. Kostanden för dessas modernisering beräknas till 190 miljoner dollar. Förutom torpedapparater är det tänkt att båtarna skall få nya bottenmonterade och bogserade hydroakustiska stationer, samt även automatiserat stridsledningssystem.

Finlands flotta förlorade torpedvapnet i Parisöverenskommelsen 1947. Där begränsades även, att Finland inte får ha, tillverka eller experimentera: alla typer av atomvapen, alla typer av självgående eller styrda projektiler eller apparater…. etc
Torpedvapnet fanns då på finska ubåtar (alla fem) och torpedbåtar. Efter underskrift av dokumentet avfördes ubåtarna från flottan, och torpedbåtarna konverterades till bevakningsbåtar.
I september 1990, efter överenskommelsen om slutlig reglering i förhållande till Tyskland tillkännagav Finlands regering att militära begränsningar enligt Parisavtalet (utom atomvapen) inte längre var relevant och förlorat kraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar