Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 27 augusti 2015

27/8 Admiral Grigorovitj” genomfört skjutning i Östersjön

fregatt ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj”.
Den första fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj” har inom ramarna för varvsprovturer framgångsrikt genomfört skjutning med luftvärnsrobot och artilleri i Östersjön.
Mot luftmål användes luftvärnsrobotsystemet ”Sjtil”, mot sjömål användes universalartilleri-anläggningen A-190.
”Enligt bedömningar av företrädare för industrin och besättningen, blev alla uppsatta mål framgångsrikt lösta”, - underströk kommendörkapten Vladimir Matvejev – officiell företrädare för östersjöflottan (ÖM).
Dessutom, genomförde besättningen på fregatten övningar i luftförsvar i samarbete med ÖM:s flyg. En An-26 flög runt fregatten för kontroll av radarsystemen, sambandssystem och luftvärnssystem.
Leveransen till Flottan av ”Admiral Grigorovtij” har skjutits fram en månad på grund av trasiga kylare till huvudmaskinen. Efter leverans till Flottan skall fartyget överföras till svartahavsflottan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar