Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 26 augusti 2015

26/8 ”Igor Belousov” satt kurs mot Atlanten

räddningsfartyget ”Igor Belousov”.


Tisdag den 25 augusti lämnade oceangående räddningsfartyget ”Igor Belousov” – byggt vid ”Amiralitetsvarven” i Sankt Petersburg -  ÖM:s huvudbas Baltijsk och satte kurs mot Atlanten, där hon fram till mitten av september skall genomföra en rad tester ur fjärde etappen av varvsprovturerna.

Innan Atlantfasen gjorde fartyget ett kontrollutlöp från Baltijsk till Östersjön för att kontrollera alla system och utrustningar ombord, meddelar ryska försvarets presstjänst.
I Atlanten skall dykklocka sjösättas till ett djup av 450 meter, samt även testa teknisk utrustning, som är avsedd för räddning av ubåt, ekolod, navigationsutrustning etc.
Telestyrda uv-apparaten ”Pantera Pljus” skall testas ned till tusen meter. Båten lyftkapacitet skall kontrolleras.
Den fjärde fasen av fartygets varvsprovturer på den djupa Atlanten blir första etappen av övergripande tester av djupdykningskomplex (ry. GVK), då man skall kontrollera att alla system fungerar tillsammans och uppfyller de tekniska villkoren i ryska marinen. Kontroll av detta arbete i första etappen kommer att genomföras utan inblandning av personalen.
Enligt ”Igor Belousovs” plan, påbörjas i mitten av september den andra etappen av djupdykningssystemet med deltagande av personal och specialister.
När fjärde fasen av varvsprovturerna i Atlanten är avslutade börjar fartygets besättning med det statliga testerna. Räddningsfartyget tillförs Flottan innan innevarande års slut.
”Igor Belousov” är det första räddningsfartyget ur projekt 21300S. Det är avsett för räddning av nödställda ubåtsbesättningar, som ligger på botten eller i ytläge, leverans av luft, el-energi och räddningsutrustning till ubåtar eller ytfartyg. Dessutom kan båten söka och undersöka objekt, även tillsammans internationella räddningsstyrkor.
Deplacement – 5000 ton, längd – mer än 100 meter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar